MUSKON uw Doe Het Zelf zaak

020 - 363 23 23Home > Privacy

Privacy Muskon


Op onze website gebruiken wij helemaal geen cookies!


Privacy Statement

Wij gaan vertrouwelijk en zorgvuldig om met de gegevens die u aan ons verstrekt.
Wij vinden bescherming van persoonsgegevens erg belangrijk.
Daarom voldoen wij aan de Wet bescherming persoonsgegevens.


Verwerking van persoonsgegevens

Als u informatie aanvraagt via onze website en/of bestelling plaatst,
dan vragen wij persoonlijke gegevens van u.
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze hebt verstrekt.


Let’s Encrypt en SSL-certificaat

Over Let’s Encrypt en SSL
Let’s Encrypt is een initiatief van de Internet Security Research Group (ISRG). Met Let’s Encrypt streeft ISRG ernaar het web veiliger te maken en de privacy van gebruikers beter te waarborgen (Let’s Encrypt, z.j.). Een veilige, versleutelde https-verbinding tussen een website en een websitegebruiker kan onder meer tot stand worden gebracht met een SSL-certificaat. Een SSL-certificaat voorkomt dat informatie van websitebezoekers wordt onderschept door kwaadwillende derden.